Rekisteröintikatsastus

Milloin tarvitaan rekisteröintikatsastus

Rekisteröintikatsastus tarvitaan

  • Kun ajoneuvo on tuotu maahan uutena tai käytettynä
  • Kun ajoneuvo on poistettu vaurioituneena liikennekäytöstä
  • Kun ajoneuvo on ollut aiemmin rekisterissä Suomessa, mutta on poistettu rekisteristä ennen 2.11.2007

Poikkeuksia ajoneuvon kunnon tarkastukseen

Ajoneuvoluokkien M, N, O2, O3, O4, L6e tai L7e (Henkilö-, paketti-, linja-, kuorma-auton, 0,75 tonnin kokonaismassaa suuremman perävaunun tai nelipyöräisen mönkijän) kunnon tarkastusta ei edellytetä tehtäväksi rekisteröintikatsastuksen yhteydessä, jos ajoneuvolle esitetään selvitys ajoneuvon kunnon tarkastuksen sisältäneestä hyväksytystä katsastuksesta, joka on tehty suomalaisten katsastusaikasääntöjen mukaisesti Suomessa, muussa ETA-valtiossa tai Ahvenanmaan maakunnassa.

Ajoneuvon ollessa niin uusi, ettei se ole Suomen lain mukaan vielä määräaikaiskatsastusvelvollisuuden alainen, ei ajoneuvon kuntoa tarvitse tarkastaa.

Kunnon tarkastus tehdään aina, mikäli ajoneuvo on poistettu liikennekäytöstä vaurioitumisen takia.

Määräaikaiskatsastusvelvollisuuden ulkopuolella olevien ajoneuvojen kunnon tarkastusta ei tarvitse suorittaa rekisteröintikatsastuksen yhteydessä. Tällaisia ajoneuvoja ovat esimerkiksi kevyt perävaunut (luokka O1) ja moottoripyörät, joissa ei ole sivuvaunua (luokka L3e) sekä hinattavat laitteet ja traktorit. Vaurioituneena liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon osalta kunnon tarkastus tehdään aina.

Ajoneuvon hyväksyntä

Ajoneuvo hyväksytään rekisteröintikatsastuksessa, jos se täyttää sen ensimmäisenä käyttöönottoajankohtana Suomessa voimassa olleet tai tätä uudemmat tekniset vaatimukset.

Jos ajoneuvoon on tehty rakenteellisia muutoksia aiemmin voimassa olleiden ja sittemmin kumoutuneiden säädösten sallimana ja jos näistä rakennemuutoksista on tehty merkintä rekisteriin, hyväksytään ajoneuvo rekisteriin samojen periaatteiden mukaisesti.

Lue lisää rekisteröintikatsastuksesta

Lisätietoja rekisteröintikatsastuksesta Trafin sivuilta osoitteesta https://www.trafi.fi/tieliikenne/katsastus/rekisterointikatsastus.